اخبار و مقالات

آخرین وضعیت شیوع کووید ۱۹ در ایران

آخرین وضعیت شیوع کووید ۱۹ در ایران؛ آمار بیماران بستری در کشور بین ۱۳ تا ۲۰ درصد افزایش را نسبت به اردیبهشت ماه نشان می دهد.