اخبار و مقالات

آخرین یافته‌ها در مورد فاکتورهای خطر در کووید۱۹

در مقاله‌ پذیرفته شده در نیچر، بیش از ۱۷ میلیون بیمار که از بین آنها حدود ۱۱ هزار نفر در اثر کووید۱۹ فوت کرده‌ند، بررسی و نهایتا عواملی که ریسک مرگ را افزایش می‌دهند مشخص شده است:

جنس مرد

سن بالاتر

دیابت

آسم شدید

چاقی

مصرف قبلی سیگار

البته بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی، قلبی، کبدی، سکته مغزی، آرتریت روماتویید، پیوند عضو، نقص ایمنی، سرطان و هم‌چنین نژاد‌های سیاه‌ پوست و آسیای جنوبی نیز از دیگر عوامل خطر هستند.

این مطالعه هم‌چنان در حال به روز رسانی است

منبع

nature