اخبار و مقالات

آمار کرونا 9 شهریور

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 103 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 21 هزار و 462 نفر رسید البته خوشبختانه تا کنون 321 هزار و 421 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 103 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 21 هزار و 462 نفر رسید البته خوشبختانه تا کنون 321 هزار و 421 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی