اخبار و مقالات

سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای معلمان و استادان دانشگاه‌ها باز شد

سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای تمام معلمان و دبیران سراسر کشور و استادان حوزه علمیه باز شد.

نابر اعلام مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون salamat.gov.ir برای تمام معلمان و دبیران سراسر کشور و استادان حوزه علمیه که فهرست کد ملی آن‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است باز شد.

هفته قبل این سامانه برای بیماران نادر، دیابت انسولینی، معلولان اعلام شده از سازمان بهزیستی، خبرنگاران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد سراسر کشور باز شده بود

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان