اخبار و مقالات

میزان اثربخشی واکسن‌ها در برابر دلتا کرونا

فنگ زیجیان، محقق مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین و شاو ییمینگ، کارشناس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین، اثربخشی واکسن ها را در برابر نوع “دلتا” ویروس کرونا ارزیابی کردند.

تحقیقات و یافته های مشاهده ای نشان می دهد که اثر محافظتی واکسن های کووید در برابر نوع دلتا کاهش می یابد، اما واکسن های موجود هنوز خواص پیشگیرانه و محافظتی خوبی در برابر نوع دلتا را دارند.

شاو ییمینگ گفت: هیچ واکسنی نمی تواند صد درصد از بیماری کرونا جلوگیری کند. با وجود این، کارشناسان توافق دارند که گونه های موجود هنوز در محدوده کنترل شده داروهای موجود هستند.

او بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه و کنترلی که از سال گذشته در چین انجام شده نیز کارآیی خود را نشان داده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان