اخبار و مقالات

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم به شرایط کشور بستگی دارد

سعیدهاشمی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ اظهار کرد: برای برگزاری امتحانات پایان ترم تئوری و عملی به صورت حضوری تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

او افزود: امتحانات تئوری پایان ترم به صورت مجازی برگزار می‌شوند، اما برای دروس عملی با توجه به اینکه برخی دروس عملی به صورت حضوری برگزار شده اند صبر می‌کنیم اگر شرایط کشور بهبود یافت امتحانات هم به صورت حضوری برگزار شوند.

هاشمی تصریح کرد: در صورتی که شرایط تهران قرمز باشد امتحانات تئوری و عملی حتما به صورت مجازی برگزار خواهد شد و در صورت بهتر شدن شرایط برای حضوری برگزار کردن آن‌ها به شیو ترکیبی یعنی حضوری و مجازی حتما برنامه ریزی خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: بیشتر برنامه ریزی دانشگاه‌ها در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم به شیوه مجازی است، اما نحوه برگزاری آن‌ها به شیوه الکترونیکی یا حضوری بستگی به ستاد ملی مقابله با کرونا دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان