اخبار و مقالات

نوتروفیل داروی ضد سرطانی می‌سازد

محققان وزیکول‌هایی (حباب‌های سلولی) شبیه اگزوزوم مشتق شده از نوتروفیل را برای درمان سرطان مهندسی و دارورسانی هدفمند طراحی کرده اند.

نوتروفیل‌ها فراوان‌ترین سلول‌های ایمنی ذاتی در گردش خون انسان هستند و به عنوان اولین خط دفاعی برابر عفونت عمل می‌کنند که می‌توانند سلول‌های تومور بدخیم را با سمیت سلولی مستقیم توسط آنتی بادی‌ها و به‌ کارگیری سایر سلول‌های مؤثر ضد تومور از بین ببرند.

با این حال، اگزوزوم‌های مشتق شده از آن‌ها که از اجزای سلولی‌هستند و نوعی برقرار کننده ارتباط بین سلول‌ها و انتقال مولکول‌ها هستند، به ندرت برای درمان تومور مورد مطالعه قرار گرفته اند.

شیمی درمانی معمولا در کلینیک استفاده می‌شود؛ اما اکثر دارو‌های شیمی درمانی فاقد توانایی هدف گیری تومور هستند و اثرات سمی روی سلول‌های طبیعی دارند.

اگزوزوم‌ها ذاتاً زیست سازگار و کم سم هستند و علاوه بر این می‌توانند از پاکسازی سیستم ایمنی میزبان فرار کرده و از موانع فیزیولوژیکی عبور کنند.

اگزوزوم‌های نوتروفیل با نانوذرات اکسید آهن تحت یک میدان مغناطیسی خارجی تجمع و مهندسی شده اند تا به اثر درمانی بیشتری روی تومور بگذارند که به طور موثر رشد تومور را مهار می‌کنند و میزان بقا را در موش‌ها به میزان زیادی طولانی می‌کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان