اخبار و مقالات

کشف آنزیمی که از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند

به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان آنزیمی را کشف کرده‌اند که با امکان تجزیه و تحلیل پروتئین‌های محرک از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند.

در مطالعه‌ای جدید که در مجله نیچر منتشر شده است، درباره توانایی هر سلول انسانی در تقسیم شدن به دو بخش بحث شده است، برای هر تقسیم، یک سلول باید مراحل خاصی را دنبال کند که اکثر آن‌ها توسط پروتئین‌هایی به نام سیکلین‌ها تقویت می‌شوند.

این مطالعه نشان داد آنزیمی به نام AMBRA۱ یک دسته کلیدی از سیکلین‌ها را برای تخریب توسط دستگاه‌های سلولی که پروتئین‌ها را تجزیه می‌کنند، برچسب می‌زند. این کار نشان می‌دهد کنترل آنزیم سیکلین‌ها برای رشد مناسب سلول در طی رشد جنینی ضروری است و عملکرد نامناسب آن باعث رشد بیش از حد سلول‌های کشنده می‌شود؛ علاوه بر این مطالعه فوق نشان می‌دهد که یک گروه دارویی موجود ممکن است بتواند چنین نقایصی را در آینده معکوس کند.

همانطور که در یک جنین در حال رشد، محدودیت در تقسیم سلولی برای جلوگیری از رشد غیرطبیعی و پرخاشگرانه که در سرطان دیده می‌شود، اساسی است این مطالعه مشخص می‌کند سلول‌ها برای استفاده از AMBRA۱ به منظور دفاع در برابر آن تکامل یافته‌اند.

رئیس گروه بیوشیمی و داروسازی مولکولی در NYU Langone Health، می‌گوید: مطالعه ما ویژگی‌های اساسی سلول‌های انسانی را روشن کرده و بینشی در مورد زیست شناسی سرطان فراهم می‌کند و راه‌های تحقیق جدیدی را برای درمان‌های بالقوه پیش روی ما می‌گشاید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان