آشنایی با سامانه اطلاعات مکانی سلامت

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

کلاس آنلاین با موضوع تحلیل اطلاعات مکان محور سلامت و راه‌های تهیه نقشه‌های مکان محور برای داده‌های بهداشتی و پزشکی را با استاد دکتر صلاحی مقدم بیاموزید. این دوره نقطه شروعی برای دنیای وسیع ژئوماتیک سلامت است.