آشنایی با سامانه اطلاعات مکانی سلامت

توضیحات

کلاس آنلاین با موضوع تحلیل اطلاعات مکان محور سلامت و راه‌های تهیه نقشه‌های مکان محور برای داده‌های بهداشتی و پزشکی را با استاد دکتر صلاحی مقدم بیاموزید. این دوره نقطه شروعی برای دنیای وسیع ژئوماتیک سلامت است.

لینک ورود به رویداد(این رویداد منقضی شده است)