چگونه داده های پایان نامه را مدیریت کنیم؟(بخش اول:جدول داده ها)

کلاس آنلاین با موضوع مدیریت داده های پایانامه با تدریس استاد صلاحی مقدم

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

کلاس آنلاین با موضوع مدیریت داده های پایان نامه با تدریس استاد صلاحی مقدم