درباره ما

مدیسینا برند خدمات مجموعه های تخصصی است که همکار موسسه سلامت آبان هستند. این موسسه فعالیتهای عام المنفعه و خدمات اجتماعی حوزه سلامت را مبتنی بر تحقیقات و پژوهشهای علمی در برنامه کاری خود دارد. همکاران ما در حوزه های تخصصی پیشنهادات شما را برای ارائه خدمت بهتر و ارتقاء سلامت جامعه پیگیری می کنند.

دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم ، رییس هیات مدیره

دکتر علیرضا خوشدل، مدیر عامل

دکتر لاله خلیل آذر، مدیر آموزش

دکتر مهدی اکبرزاده، مدیر پژوهش

دکتر شهنام بابلی، مدیر سلامت

مهندس نوید میر، کارشناس روابط عمومی


داستان من – دکتر علیرضا خوشدل
بیشتر