درباره ما

مدیسینا برند خدمات مجموعه های تخصصی است که همکار موسسه سلامت آبان هستند. این موسسه فعالیتهای عام المنفعه و خدمات اجتماعی حوزه سلامت را مبتنی بر تحقیقات و پژوهشهای علمی در برنامه کاری خود دارد. همکاران ما در حوزه های تخصصی پیشنهادات شما را برای ارائه خدمت بهتر و ارتقاء سلامت جامعه پیگیری می کنند.

دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم ، رییس هیات مدیره

دکتر علیرضا خوشدل، مدیر عامل

دکتر لاله خلیل آذر، مدیر آموزش

دکتر مهدی اکبرزاده، مدیر پژوهش

دکتر شهنام بابلی، مدیر سلامت

مهندس نوید میر، کارشناس روابط عمومی