رویدادها

وبینار تخصصی چالش های اثربخشی واکسن های کرونا و موج های جدید
 • آنلاین
 • 1ساعت
Bariatric surgery last option or Best choice
 • آنلاین
 • 2ساعت
راهنمای نصب و کاربری اپلیکیشن مدیسینا(اندروید-ویژه درمانگران)
وبینار مطالعات گسترده ژنومي در بيماريهاي چندعاملي: بيماري پرفشاري خون در جمعیت ایران
 • آنلاین
 • آنلاین
 • 2ساعت
Funding Opportunities
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 1.5ساعت
دومین وبینار ملی فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی
 • آنلاین
 • مجازی
 • 3.5ساعت
چگونه یک مقاله علمی انگلیسی بنویسیم
 • آنلاین
 • مجازی
 • 5ساعت
اولین دوره آموزش کاربری و نحوه عملکرد دستگاه ونتیلاتور(ویژه مهندسان پزشکی)
 • 400,000 تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 4ساعت
سمینار هفتگی گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2ساعت
اولین دوره آموزش کاربری و نحوه عملکرد دستگاه ونتیلاتور(ویژه پرستاران)
 • 600,000 تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 6ساعت
استفاده از فناوریهای نوین در طراحی واکسن علیه ویروس کرونا
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2ساعت
چالش های دولت ۱۴۰۰ در حوزه سلامت
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 1/5ساعت
وبینار مکانیزم عملکرد واکسن های کووید-19 و مقایسه کاربرد های آن
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 3ساعت
دوره آموزش مجازی کووید-19
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 5ساعت
وبینار تحلیل هزینه ها در نظام بهداشت و درمان
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 3ساعت
وبینار توانبخشی در دریا
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2 ساعت
دیابت شیرین و کلیه ها
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2 ساعت
آشنایی با اکوپارازیتولوژی
 • 50,000 تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 3ساعت
وبینار آموزشی تریاژ بیمارستانی و ملاحظات آن در ایام کرونا
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2.5ساعت
مراقبت های بارداری و زایمان در همه گیری بیماری covid19
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2 ساعت
پنجمین وبینار آموزشی «کووید ۱۹، زئونوز نوپدید»؛ 29 و 30 آبان (با ۸ امتیاز بازآموزی)
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
TUMS International Webinar
 • تومان
 • online
 • online
اولین همایش ملی تولید دانش در مواجهه با کرونا
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
بهداشت مواد غذایی و تغذیه در covid-19
 • 100,000 تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
وبینار تحلیل داده محور وضعیت کرونا در سطح کشور و پیشنهاد های سیاستی
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 2ساعت
وبینار جایگاه طب ایرانی در دانش معاصر
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 3 ساعت
استراتژی تغذیه ای در بیماران بحرانی کووید 19
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
وبینار آموزشی رایگان از سری وبینارهای صنایع غذایی
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 1.5 ساعت
وبینار تازه‌های علمی کووید۱۹ تشخیص و درمان
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 3ساعت
وبینار فتوبیومدلیشن و فتودینامیک تراپی در کنترل بیماری کرونا
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • 3ساعت
چگونه داده های پایانامه را مدیریت کنیم؟(بخش اول:جدول داده ها)
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
آشنایی با سامانه اطلاعات مکانی سلامت
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • ۴ ساعت
کارگاه روش تحقیق در پزشکی
 • 500,000 تومان
 • تهران
 • تعاملی- مهارت محور
 • ۱۰ ساعت - دو روز
کارگاه نقد و داوری مقالات پزشکی
 • 600,000 تومان
 • تهران - بیمارستان لبافی نژاد
 • گروهی، نظری - عملی
 • ۱۰ ساعت - ۲ روز
گردهمایی سلامت بانوان
 • تومان
 • تهران - بیمارستان فرهیختگان
 • گروهی، سخنرانی، پرسش و پاسخ
 • ۳ ساعت
کارگاه مقاله نویسی علمی در پزشکی
 • 1,200,000 تومان
 • تهران
 • گروه کوچک، تجربه محور
 • ۲۰ ساعت - ۴ روز
ضروریات آمار حیاتی
 • 300,000 تومان
 • تهران
 • گروه کوچک، تعاملی
 • ۱۰ ساعت - ۲ روز