رویدادها

آشنایی با سامانه اطلاعات مکانی سلامت
 • تومان
 • آنلاین
 • آنلاین گروهی محور
 • ۴ ساعت
کارگاه روش تحقیق در پزشکی
 • 500,000 تومان
 • تهران
 • تعاملی- مهارت محور
 • ۱۰ ساعت - دو روز
کارگاه نقد و داوری مقالات پزشکی
 • 600,000 تومان
 • تهران - بیمارستان لبافی نژاد
 • گروهی، نظری - عملی
 • ۱۰ ساعت - ۲ روز
گردهمایی سلامت بانوان
 • تومان
 • تهران - بیمارستان فرهیختگان
 • گروهی، سخنرانی، پرسش و پاسخ
 • ۳ ساعت
کارگاه مقاله نویسی علمی در پزشکی
 • 1,200,000 تومان
 • تهران
 • گروه کوچک، تجربه محور
 • ۲۰ ساعت - ۴ روز
ضروریات آمار حیاتی
 • 300,000 تومان
 • تهران
 • گروه کوچک، تعاملی
 • ۱۰ ساعت - ۲ روز