اخبار و مقالات

آیا انتقال مدفوعی کووید 19 مطرح است؟

مقاله ذکر شده در رابطه با بحث انتقال مدفوعی کووید19 توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شده است

جهت مطالعه بر روی لینک دانلود زیر کلیک نمایید

دانلود