اخبار و مقالات

احتمال بروز پیک ششم کرونا و سویه اومیکرون

مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: نباید آمار ابتلا و مرگ پایین کنونی کرونا ما را گول بزند.

 محمداسماعیل مطلق روز سه شنبه در نشست با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ، اعضای هیأت رئیسه، مدیران گروه های بهداشتی و روسای شبکه های بهداشت شهرستانهای استان لرستان، اظهار کرد: معاونین بهداشت لرستان همواره با خلاقیت عمل کرده و الگوهای مناسبی برای سایر شهرستانها بوده اند.

او با اشاره به خاطره ای از سردار دلها افزود: از ویژگیهای مهم شهید سلیمانی با مردم بودن ایشان بود.

مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: هر زمان در ارائه ی خدمات با مردم بودیم موفق عمل کردیم.

مطلق گفت: از خصوصیات مهم معاون بهداشت کنونی استان لرستان با مردم بودن است که باعث دستاوردهای مهمی در راستای خدمات پیشگیری از کرونا و واکسیناسیون شده است.

او  همچنین با اشاره به احتمال بروز پیک ششم کرونا و سویه ی اومیکرون ، خاطرنشان  کرد: نباید آمار ابتلا و مرگ پایین کنونی ما را گول بزند.

مطلق بیان کرد: ما باید آمادگی لازم را برای مقابله با این بحران داشته باشیم.

او  با اشاره به قیاس نوع اومیکرون و دلتا ، یادآورشد: محل تکثیر نوع اومیکرون بیشتر در گلو و بینی می باشد لذا به لحاظ انتشار و شیوع و گستردگی دامنه ی آن می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد کند.

 مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: براین اساس استفاده حداکثری مردم از ماسک بعد از واکسیناسیون مهم ترین توصیه در این خصوص است.

مطلق تاکید کرد: رعایت فاصله ی اجتماعی و پروتکل های بهداشتی دیگر برنامه های مهم پیشگیرانه هستند.

او  همچنین استفاده از ظرفیت سفیران سلامت، آمادگی خدمات به عشایر کوچ رو و مقابله با سایر بحران های طبیعی از جمله سیل و زلزله را در استان لرستان بسیار حیاتی و ضروری قلمداد کرد.

مطلق تصریح کرد: مشکلات، نیازها و خواسته های دانشگاه علوم پزشکی لرستان را در بازگشت به وزارت بهداشت به وزیر محترم و معاون ایشان منتقل خواهم کرد.

او  ابراز امیدواری کرد از طرف وزارت بهداشت حمایت های مالی بیشتری از دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان انجام شود.

منبع: خبرگزاری برنا