اخبار و مقالات

احتمال رسیدن واکسن کرونا به ایران تا تابستان

به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با توجه به راه‌اندازی کانال مالی بشر دوستانه سوئیس، با آمدن بایدن در ۶۰ روز آینده و تاثیر آن بر مکانیزم آزادسازی منابع مالی بانک‌مرکزی، به شرط توزیع واکسن در سطح انبوه در جهان می‌توانیم رسیدن واکسن کرونا به ایرانیان را برای اوایل تابستان سال بعد پیش‌بینی کنیم.

نظام‌مافی در پاسخ به این سوال که آیا ایران با سرعتی مشابه سایر کشورها به واکسن کرونا دسترسی خواهد داشت یا نه؟ توضیح می‌دهد: با آمدن بایدن در حدود 60 روز آینده و مکانیزم آزادسازی منابع مالی بانک‌مرکزی و به شرط توزیع واکسن در سطح انبوه در جهان ما نهایتا باید پیش‌بینی رسیدن واکسن به ایران در حدود اوایل تابستان را داشته باشیم.

منبع: تجارت نیوز