اخبار و مقالات

امروز آخرین مهلت ثبت درخواست انتقالی دانشجویان علوم پزشکی

مهلت نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان ‏دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برای چندمین بار تمدید شد و دانشجویان می توانستند در روزهای ۲۳ و ۲۴ دی ماه درخواست های خود را ثبت کنند.

این مهلت بنا به درخواست‌های متعدد دانشجویان و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه نقل و انتقال و میهمانی ارائه شده است.

سامانه نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان تا  پایان وقت اداری امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ فعال خواهد بود و دانشجویان و نیز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مبداء و مقصد می‌توانند در این فرصت مجدد داده شده نسبت به ثبت، بررسی، ویرایش و اعمال تغییرات لازم اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری مهر