اخبار و مقالات

اولین داروی کرونا

سازمان غذا و دارو آمریکا روز پنجشنبه داروی رمدسوویر را به عنوان اولین داروی درمان Covid-19 رسماً تصویب كرد ، اقدامی كه نشانگر اعتماد دولت به استفاده از این دارو برای بیماران تحت درمان میباشد.

این دارو برای بزرگسالان و بیماران کودکان 12 سال به بالا و وزن حداقل 40 کیلوگرم که نیاز به بستری دارند ، مورد تایید قرار گرفته است .

در ماه می ، F.D.A. پس از آزمایش توسط موسسه ملی بهداشت ، مجوز اورژانس remdesivir را دریافت کرد که باعث کاهش متوسط ​​زمان بهبودی در بیماران شد.

این دارو از مرگ بیماران Covid-19 جلوگیری نمی کند.

تصویب رسمی این دارو توسط F.D.A  نشان می دهد که دارو از زمان صدور مجوز اضطراری در ماه می ، موانع نظارتی دقیق تری را که شامل بازبینی دقیق تری از داده های بالینی و کیفیت ساخت میباشد را داراست.

ممکن است این یک درمان “خیلی موثر” نباشد ، اما رمدسوویر اولین دارویی است که به طور رسمی برای درمان کوید -19 تأیید شده است.

منبع: The Newyork Times