اخبار و مقالات

دفاع جدید بدن انسان نسبت به ویروس کرونا

آنتی بادی‌های ضد ویروس کرونا در بدن انسان ممکن است به عنوان دفاع جدیدی در برابر SARS-CoV-۲ عمل کند.

تحقیقات جدید دانشمندان اسپانیایی که در مجله Nature Communications منتشر شده توضیح می‌دهد آنتی بادی‌های ضد ویروس کرونا در بدن انسان ممکن است به عنوان دفاع جدیدی در برابر SARS-CoV-۲ عمل کند.

هفت عضو از خانواده گسترده ویروس کرونا انسان را بیمار می‌کند. بیشتر آن‌ها فقط باعث سرماخوردگی می‌شوند. سه استثناء وجود دارد که شامل:MERS-CoV, SARS-CoV، SARS-CoV-۲ است.

تیم متخصصین تحت نظارت محققین از پژوهشکده بارسولن طی هفت ماه مطالعه از ماه ماه تا اکتبر ۲۰۲۰ سطح آنتی بادی در خون ۵۷۸ کارمند بیمارستان بارسلون را بررسی کردند. آن‌ها سطح و نوع آنتی بادی نسبت به ۶ آنتی ژن مختلف SARS-CoV-۲ و همچنین وجود آنتی بادی‌ها را برای چهار ویروس کرونای دیگر که باعث ایجاد سرماخوردگی می‌شوند، اندازه گیری کردند.

محققان دریافتند، اکثر کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شده اند در اوایل همه گیری این بیماری بوده است. درصد شرکت کنندگان با آنتی بادی‌های SARS-CoV-۲ کمی افزیش یافته و از ۱۳.۵ به ۱۶.۴ درصد رسیده، در حالی که تعداد آنتی بادی‌ها ثابت یا افزایش یافته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان