اخبار و مقالات

شناسایی۳۵۰ هزار مورد توالی ژن کرونا

احمد قویدل مسئول روابط عمومی شبکه کمک (کمیته غیر دولتی مهار کرونا) گفت: سازمان بهداشت جهانی در اطلاع رسانی خود در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ از کشف حیرت انگیز ۳۵۰۰۰۰ توالی ژنوم ویروس کرونا در جهان خبر داده است. این خبر بسیار با اهمیت است. برخی از این ویروس‌های جهش یافته بسیار خطرناک‌تر از ویروس اولیه کرونا به خصوص از نظر مخاطره سرایت هستند. بیش از ۱۷۵۰ متخصص از ۱۲۴ کشور در یک وبینار یک روزه گرد هم آمدند که شکاف‌های موجود در حوزه دانش بشریت نسبت به ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: مدیر کل سازمان بهداشت جهانی درباره این نشست یادآور شده است که قلب این سازمان با تحقیق درباره این ویروس می‌زند. وی تاکید کرده است این سازمان جهانی در ۶ حوزه اپیدمولوژی، مدل سازی ریاضی، زیست شناسی تکاملی، مدل‌های حیوانی، سنجش‌ها و تشخیص‌ها و مدیریت بالینی و درمان‌ها و واکسن‌ها شکل گرفته است.

قویدل در پایان گفت: فرآیند استفاده اضطراری از واکسن‌های جدید برای مهار کرونا به صورت اختصاری EUL نامیده می‌شود. ارزیابی دقیق داده‌های آزمایش بالینی فاز دوم و فاز سوم و همچنین داده‌های اضافی قابل توجه در مورد ایمنی، اثر بخشی، کیفیت و برنامه مدیریت ریسک تولید واکسن جدید مورد توجه این سازمان بین المللی قرار می‌گیرد. این داده‌ها توسط کارشناسان مستقل و تیم‌های سازمان بهداشت جهانی که مدارک موجود در مورد تولید واکسن در اختیار آنها قرار گرفته است مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازمان بهداشت جهانی پس از تأیید اضطراری واکسن جدید نظارت بر مصرف را با دعوت از کارشناسان بهداشتی خود آغاز و با گیر نمودن شبکه‌های نظارتی منطقه‌ای خود با جدیت داده‌های مطالعات بالینی را پی گیری و گزارش می‌نماید.

منبع: خبر گزاری مهر