اخبار و مقالات

طوفان کرونا در راه است

نشانه های وخیمترشد ن شدید پاندمی
.موارد جدید ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است و خبر از پاییز و زمستانی مرگبار میدهد

برای ممطالعه مطلب فوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید

مشاهده