اخبار و مقالات

غفلت کنیم ویروس انگلیسی کشور را فرا می‌گیرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت علیرضا رئیسی، با حضور در جلسه مجمع انجمن‌های علمی پزشکی کشور در خصوص وضعیت همه گیری کرونا در روزهای اخیر و برنامه واکسیناسیون کشوری، توضیحاتی ارائه داد و به سوالات حاضران هم پاسخ داد.

وی با ارائه گزارش وضعیت همه‌گیری در تمامی استان‌ها به خصوص از وضعیت همه‌گیری در استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و وضعیت همه‌گیری در این استان را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: با این روند قطعاً در چند روز آینده در این استان با کمبود تخت بستری روبرو خواهیم شد

رئیسی با اشاره به اینکه در حال حاضر انستیتو پاستور و آزمایشگاه دانشکده بهداشت، دستگاه مخصوص سکانس کردن ویروس را دارند و در بعضی از استان‌ها بخش خصوصی این دستگاه را تهیه کرده است که تا سکانسینگ ژنوم انجام شود تا مشخص شود مورد بیماری کرونای قبلی است یا نوع جهش یافته، افزود: استان مازندران به رغم پیکی که داشت اما خوشبختانه این پیک انگلیسی نبود در استان قزوین هم با اینکه مورد انگلیسی بیماری وجود داشت اما در بیمارستان هشتگرد که نمونه برداری شد، مورد ویروس انگلیسی نداشتیم. اما به هر حال ویروس انگلیسی در کشور چرخش پیدا کرده است و باید بسیار نگران و مراقب باشیم. در استان‌های تهران و البرز اگرچه فعلاً وضعیت وخیم نیست اما به نظر می‌رسد که این آرامش قبل از طوفان باشد و کاملاً برای این استان‌ها نگران هستیم. واقعیت این است که با در پیش بودن تعطیلات نوروزی و کاهش رعایت مردم و به نوعی خستگی روحی آن‌ها اگر غفلت کنیم و خیلی سریع همه موارد را اجبار نکنیم و مراقب نباشیم این ویروس جهش یافته در کل کشور وضعیت را بحرانی می‌کند.