ارزیابی علائم بالینی مبتلایان و بهبود یافتگان بیماری کرونا