آموزش مفاهیم آماری با نرم افزار R

ریال15.000.000

زمان : 23 و 24 مرداد

گروه هدف : اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

ناموجود

توضیحات

موسسه تحقیقات سلامت آبان برگزار می کند:

آموزش مفاهیم آماری با نرم افزار R

اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

مدرس:

جناب آقای دکتر اکبرزاده

 

تاریخ برگزاری: 23 و 24 مرداد

ساعت کلاس: ۸ تا ۱۳:۳۰

ظرفیت: 10 نفر

ساعت آموزشی: 10 ساعت