استراتژی تغذیه ای در بیماران بحرانی کووید 19

این رویداد منقضی شده است

توضیحات

تاریخ برنامه:

پنج شنبه یکم آبان ساعت13:00

با حضور:

دکتر علیرضا فاطمی

دکتر حسین ایمانی

دکتر سید حسین اردهالی

جهت ورود به وبینار لازم است ابتدا با استفاده از  ایکون قرمز رنگ  عضویت ،اطلاعات خواسته شده ی خود را ثبت نمایید

سپس با طلاعات (شماره تماس / ایمیل ) و رمز شخصی تعریف شده ی خود در قسمت عضویت

نسبت به ورود اقدام نمایید

https://cmelearn.ir/course/pvt/5457/dashboard