بهداشت مواد غذایی و تغذیه در covid-19

لینک ورود: class.drwebinar/bklb

(این رویداد منقضی شده است)

توضیحات

مدرس : دکتر آراسب دباغ مقدم(دامپزشک و متخصص مواد غذایی)

15 آبان ماه سال 99

هزینه ثبت نام 100هزار تومان

لینک ورود: class.drwebinar/bklb

نام کاربری: ایمیل

رمز: موبایل بدون صفر