تازه های کرونا ۲۰۲۲

 زمان : ۱ لغایت ۲۷ اسفند

گروه هدف : شامل همه رشته های پزشکی و پیرا پزشکی

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند

برنامه آموزش مجازی تازه های کرونا ۲۰۲۲

تازه های کرونا ۱

 واکسیناسیون – تشخیص- تظاهرات بالینی

شناسه برنامه : ۳۷۲۳- ۸ امتیاز بازآموزی

تازه های کرونا ۲

 درمان – توانبخشی – ابعاد حقوقی

 زمان : ۱ لغایت ۲۷ اسفند

گروه هدف : شامل همه رشته های پزشکی و پیرا پزشکی