داده پردازی اطلاعات مکان محور (GIS)

ریال15.000.000

 زمان : 21 و 22 مرداد

گروه هدف : اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

ناموجود

توضیحات

موسسه تحقیقات سلامت آبان برگزار می کند:

داده پردازی اطلاعات مکان محور (GIS)

اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

مدرس:

جناب آقای دکتر صلاحی مقدم

 

تاریخ برگزاری: 21 و 22 مرداد

ساعت کلاس: ۸ تا ۱۳:۳۰

ظرفیت: 10 نفر

ساعت آموزشی: 10 ساعت

لینک برنامه های پیشنهادی دوره آموزشی: