دوره آموزش مجازی کووید-19

این رویداد منقضی شده است

توضیحات

پنجشنبه 30 اریبهشت

ساعت 10 تا 15

اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 88304023 (داخلی7)

مهلت ثبت نام: یکشنبه 26 اردیبهشت

رایگان