دیابت شیرین و کلیه ها

تومان

(این رویداد منقضی شده است)

توضیحات

با حضور پروفسور بهروز برومند

و جناب دکتر علیرضا خوشدل

زمان: جمعه 24 بهمن ماه

ساعت:16 تا 18