مفاهیم تحلیل آماری پایان نامه

ریال10.000.000

 زمان : 14 و 15 مرداد

گروه هدف : اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

ناموجود

توضیحات

موسسه تحقیقات سلامت آبان برگزار می کند:

مفاهیم تحلیل آماری پایان نامه

اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

مدرس:

جناب آقای دکتر اکبرزاده

 

تاریخ برگزاری: 14 و 15 مرداد

ساعت کلاس: ۸ تا ۱۳:۳۰

ظرفیت: 10 نفر

ساعت آموزشی: 10 ساعت