وبینار آموزشی تریاژ بیمارستانی و ملاحظات آن در ایام کرونا

این رویداد منقضی شده است

توضیحات

برگزارکنندگان:

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهرانمرکز پزشکی آموزشی بوعلی

دفتر توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بوعلی

گروهای هدف: متخصصان طب اورژانس،پزشکان عمومی، پرستاران و ماماها

جهت محاسبه امتیاز آموزش مداوم تا 48 ساعت پیش از شروع برنامه در سامانه آموزش مداوم به نشانی :https://ircme.irثبت نام فرمایید

کد برنامه:159352

برای شرکت در آزمون از ابلیکیشن ircme (قابل نصب بر روی انروید) استفاده شود

زمان: دوشنبه 99/9/24

ساعت 16 تا 18/30

تلفن دبیرخانه: -36604854-021