وبینار آموزشی رایگان از سری وبینارهای صنایع غذایی

عناوین دوره به شرح زیر میباشد:

  1. Regulations of Halal and Kosher in the food industry(1مهر)
  2. Food proteins and Amino Acid(29مهر)
  3. Fish Gelatin(4آذر)
  4. How to write a scientific paper(2دی)

    زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

عناوین دوره به شرح زیر میباشد:

  1. Regulations of Halal and Kosher in the food industry(1مهر)
  2. Food proteins and Amino Acid(29مهر)
  3. Fish Gelatin(4آذر)
  4. How to write a scientific paper(2دی)