وبینار تخصصی چالش های اثربخشی واکسن های کرونا و موج های جدید

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ساعت ۸ الی ۹ صبح

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی

برگزار می کند

وبینار تخصصی چالش های اثربخشی واکسن های کرونا و موج های جدید

جناب آقای دکتر فرید نجفی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

پنجشنبه

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ساعت ۸ الی ۹ صبح