وبینار جایگاه طب ایرانی در دانش معاصر

(این رویداد منقضی شده است)

توضیحات

زمان برگزاری 15 آبان 1399

ساعت 13:00 ال 15:00

جهت ثبت نام میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید

توجه داشته باشید قسمت شماره تلفن در فرم با اعداد انگلیسی پر شود

لینک ثبت نام