پرستار هوایی

ریال32.000.000

ناموجود

توضیحات

موسسه تحقیقات سلامت آبان برگزار می کند:

پرستاری هوایی

  • ویژه پرستاران و تکنسین های اتاق عمل
  • هوشبری و فوریت های پزشکی
  • مهمانداران و پرسنل پرواز

 

تاریخ برگزاری: 1 تا 3 شهریور

ساعت کلاس: ۸ تا ۱۳

ظرفیت: 50 نفر

ساعت آموزشی: 15 ساعت

 

سر فصل های دوره مقدماتی پرستاری هوایی

1-آشنایی با تاریخچه پرواز و صنعت هوانوردی

2-تاریچه امداد و انتقال هوایی بیماران و مجروحان

3-فیزیولوژی پرواز و شرایط غیر متعارف کابین

۴-معایب و محاسن امداد وانتقال هوایی

۵-بیماران و مجروحان مناسب برای امداد و انتقال هوایی و پرواز با هواپیما

6-امداد و انتقال هوایی بیماران بد حال و ترومایی

۷-امداد و انتقال وپروازهوایی مادران باردار

8- Deberif and review of medical case و آزمون