پنجمین وبینار آموزشی «کووید ۱۹، زئونوز نوپدید»؛ 29 و 30 آبان (با ۸ امتیاز بازآموزی)