چالش های دولت ۱۴۰۰ در حوزه سلامت

این رویداد منقضی شده است

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۲۹

ساعت 8 الی 9:30

لینک ورود به جلسه: https://www.skyroom.online/ch/farhangestan/ayandehnegari

توضیحات

جلسه مشترک گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت و گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر سید علیرضا مرندی

دکتر مصطفی قانعی

دکتر علی اکبر حق دوست

 دکتر کامران باقری لنکرانی

دکتر عبدالرحمن رستمیان

دکتر امیرحسین تکیان

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۲/۲۹

ساعت 8 الی 9:30

لینک ورود به جلسه: https://www.skyroom.online/ch/farhangestan/ayandehnegari