کارایی نظام سلامت ایران

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

به همراه رونمایی از کتاب: سنجش کارایی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

به صورت حضوری و مجازی

سه شنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ الی ۱۷