کارگاه مقاله نویسی علمی در پزشکی

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

مقاله نویسی علمی مبحث بسیار مهمی در علوم جدید است که مبنای انتشار دانش و ارتباط بین دانشمندان را برقرار می‌کند. این حیطه به ویژه وقتی در علوم پزشکی مطرح می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که معیار قضاوت جامعه علمی را در مورد تحقیقاتی ایجاد می‌کند که می‌تواند بر سلامت و بیماری مردم تاثیرگذار باشد. لذا یک محقق علوم پزشکی علاوه بر آنکه باید تحقیق کردن درست را بیاموزد، باید با شیوه‌ها و استانداردهای نوشتن گزارشات و مقالات علمی کاملا آشنا باشد تا انتشار افکار و یافته‌های علمی خود را با سرعت و اثر بخشی بیشتری اجرا نماید و بتواند با همتایان خود در حوزه تخصصی مربوطه ارتباط و تعامل مناسب برقرار کند. در این دوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانش آموختگان و اساتید علوم پزشکی با اصول، استانداردها، اشکالات رایج، مهارتهای نشر و فرآیند انتشار مقالات پزشکی آشنا می‌شوند و فرصت آن را دارند که گزارش و پایان نامه خود را در طول کارگاه به پیش نویس مقاله آینده خود تبدیل کرده و در محیط آموزشی کلاس رفع عیب کنند. وقت آن رسیده تا به جای آنکه با صرف هزینه زیاد، تدوین مقاله خود را به دیگران بسپارید، مقاله با کیفیتی را به دستان خود بنویسید و در بهترین مجلات آن را به چاپ برسانید.