گردهمایی سلامت بانوان

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

بانوان به عنوان رکن اصلی خانواده محور سلامتی خانواده هستند و سلامت آنها بر سلامت همه افراد خانواده تاثیر گذار است. سلامت بانوان جزء فراموش شده‌ای است که در سایه فداکاری آنان گم شده است. آنان باید سلامت خود را هم در اولویت قرار دهند تا سلامت خانواده نیز تضمین شود. متاسفانه کم توجهی به این موضوع باعث شده بیماری‌های رایج در زنان در مراحل پیشرفته شناخته شود و درمان دشوارتری داشته باشد. در این گردهمایی به راه‌های حفظ، کنترل و ارتقا سلامت بانوان، اصلاح سبک زندگی، پیشگیری و تشخیص سریع بیماری‌های رایج در بانوان خواهیم پرداخت.