آخرین تصمیم وزارت بهداشت در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم رشته‌های علوم پزشکی